วิธีการวัดไซส์

MOE by KIKUYA ได้มีการแจ้งไซส์ของสินค้าในเว็บไซต์ โดยมีหน่วยวัดเป็น ‘เซนติเมตร’
ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านใช้ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นคู่มือประกอบการเลือกสินค้าของทางเรา
*สำหรับเสื้อที่ไม่มีการเย็บตะเข็บไหล่ ในช่อง ‘ความกว้างบ่า’ จะเป็นการวัดจากกลางหลังถึงชายแขนเสื้อ
*สินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากที่ในเว็บไซส์ระบุประมาณ 1-2 ซม.

TOPS

TANKTOP

SKIRT

PANTS

ONE PIECE

ONE PIECE

HIGH-HEELED

BOOTS

BAG