การคืนสินค้า

สินค้าที่สามารถส่งคืนได้จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ใหม่, ไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ผ่านการซัก ไม่ผ่านการแก้ไขหรือชำรุด) พร้อมป้ายราคาสินค้าที่ยังไม่ทำการตัดออกจากตัวสินค้า โดยสามารถคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงตามวันที่แจ้งในระบบ tracking ของบริษัทขนส่ง)

ทาง KIKUYA จะดำเนินการคืนเงินให้ เมื่อทำการตรวจเช็คเงื่อนไขสินค้าที่ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. แจ้งคืนสินค้าที่อีเมล return@moebykikuya.com
  ระบุหัวข้อ “ส่งคืนสินค้า (#รหัสสั่งซื้อสินค้าของท่าน)” ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแจกแจงรายละเอียดดังนี้

  1. รหัสสั่งซื้อสินค้าของท่าน
  2. ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ)
  3. เหตุผลในการคืนสินค้า
 2. หลังจากทางเราได้รับเรื่องแล้ว จะทำการตอบกลับอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านส่งสินค้าคืน
  ห้าม ส่งคืนสินค้ากลับมาหาทางเรา หากยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันรับเรื่อง
 3. กรอกเอกสารการคืนสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ตอนรับสินค้า แนบมาพร้อมกับสินค้าจะที่ทำการส่งคืน
 4. แจ้งหมายเลขพัสดุของท่านกลับมาทางอีเมล return@moebykikuya.com
 5. หลังจากที่เราได้รับคืนสินค้าและตรวจเช็คตามเงื่อนไขสินค้าข้างต้นแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ±14 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเปลี่ยนสินค้า

ทางเราไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาดำเนินกระบวนการการคืนสินค้าผ่านเว็บไซต์ และเริ่มกระบวนการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่ทาง KIKUYA

จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดส่ง

* สำหรับสินค้าลดล้างสต็อค ไม่สามารถคืนได้ (สินค้าที่ลดราคาเกิน 50% ขึ้นไป ในทุกกรณี)
** ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการส่งคืนสินค้าทางเราจะคืนในรูปแบบของเครดิตสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ในครั้งถัดไป